Odzyskaj równowagę między ciałem i umysłem – o choreoterapii

Dzisiejsza psychologia nierzadko korzysta ze zbawiennego wpływu, jaki na ludzką psychikę wywiera sztuka. Dzieje się tak bez względu na to, czy idzie o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Rodzaje terapii korzystające z działań artystycznych noszą nazwę arteterapii. Do tej grupy zalicza się m.in. teatroterapię, muzykoterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu), filmoterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak łatwo się domyślić, jako czynnik terapeutyczny stosuje taniec. Co należy o niej wiedzieć?

Na czym polega choreoterapia?

Choreoterapia jest efektywna, bo istotne elementy tańca pozwalają odzyskać i zachować równowagę między ciałem, a umysłem. Rytm i ruch pozwalają pacjentowi zagłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy, a także okiełznać emocje. By uczestniczyć w zajęciach choreoterapii nie jest wymagana znajomość żadnego stylu tanecznego. Nie są też niezbędne predyspozycje do bycia dobrym tancerzem. Dużo ważniejsze jest wyczucie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym wesprze pacjenta terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie depresji i nerwic

Zakres problemów i schorzeń, w zwalczeniu których pomaga choreoterapia, jest bardzo obszerny. Obejmuje zarówno schorzenia natury czysto psychicznej, jak i schorzenia somatyczne. Choreoterapia jest stosowana m.in. w leczeniu depresji, ADHD, nerwic, lęku społecznego i przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Może być także stosowana jako terapia wspomagająca u pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, nowotworami oraz zaburzeniami ruchowymi – także tymi będącymi następstwami różnego typu upośledzeń.