Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce co roku umiera kilka tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że świadkowie wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Odpowiedzią na te niechlubne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w chwili zagrożenia życia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia różnego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia poruszane w czasie szkolenia, są uzależnione od ustaleń organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, powinny się w nim znaleźć następujące elementy: bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.