Zabezpieczenie fundamentów – zleć to profesjonalnej ekipie

Ochrona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów oraz pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu lokatorów.

Kto wykona hydroizolację fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zostawić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale również w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnej sytuacji. Wszak użycie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest też dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po deszczu fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów również warto zlecić profesjonalistom, ponieważ częstym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich substytutów, nie posiadających podobnych parametrów wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.