W jakim celu wykonuje się badania psychologiczne kierowców

Pragniesz poznać więcej szczegółów o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko? Skieruj się na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co dokładnie sprawdzają? Jakie aparaty wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne do zdobycia uprawnień

Testom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D+E. Do testów podchodzą również kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – weryfikują zdolność koordynacji wzrokowo-ruchowej

Badanie psychologiczne składa się z dwóch etapów. Najpierw osoby badane przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy charakteru czy poziom lęku. Osoby badane muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejnym etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje głównie widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, miernik sprawności sensomotorycznej oraz równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na obserwowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po oślepieniu światłem.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]