Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Chcesz dowiedzieć się, kto ma w swojej ofercie ochronę osób i mienia? Na co czekasz? Koniecznie sprawdź sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/

Form zabezpieczania mienia i osób jest wiele. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji na ogół korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasze dane:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]