Kiedy wykonuje się badania wysokościowe

Tutaj dowiesz się, kto oferuje badania wysokościowe Bielsko.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem zdrowia. Żeby zminimalizować występowanie groźnych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się drobiazgowym badaniom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – definicja pracy na wysokości

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Według tego aktu prawnego uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej jeden metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na kominach, podestach, słupach itd. Specjalne badania sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem lub innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech etapów – badania laryngologicznego, neurologicznego oraz okulistycznego. Specjalista diagnozuje pacjenta w kierunku schorzeń błędnika, wad wzroku lub epilepsji. Dodatkowo trzeba również poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania dyskwalifikują kandydatów?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą poddawać się im regularnie raz na rok. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest konieczność noszenia okularów, zez, a także padaczka i choroby narządów ruchu. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy pracownicy obsługujący linie napowietrzne.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]