Kiedy wykonuje się badania wysokościowe?

Na www.testybielsko.pl zlecisz badania wysokościowe Bielsko.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji prowadzonych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy ocenianiu zdolności do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w przypadku osób mających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy inteligencji, osobowościowe, temperamentu. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, wirometr i stereometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]