Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne także dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje przedłożone przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją, która wydawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, co najmniej średniego wykształcenia oraz obywatelstwa jednego z krajów należących UE. Wymogiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się między innymi gdy podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.