Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców

Zleć badania kierowców Bielsko Biała na http://www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy muszą poddać się badaniom psychotechnicznym, w wielu wypadkach bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów badających inteligencję oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają między innymi intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr, stereometr oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni jedynie pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek i na operatorów wózków widłowych. Powinno się podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im wyłącznie raz.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]