Hydroizolacja domu czy garażu jest ważna

W trakcie budowy jakiegokolwiek obiektu, obojętnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do nieprawidłowo albo w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, jak również spowodować rozkwit chorobotwórczych grzybów oraz pleśni.

Które części budynku trzeba zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą przede wszystkim dachy, fundamenty, balkony, piwnice i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy określą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do danych segmentów budynku. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z pustaka wypalanego, dziurawki czy cegły poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek zapobiegający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Kluczowe jest, by planowanie hydroizolacji, powierzyć doświadczonej ekipie, posiadającej wieloletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych, taśm dylatacyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, inwentaryzacją i naprawą przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.