Badania operatorów konieczne tak samo jak badania kierowców

Jeżeli chcesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała, skieruj się tu

Gdy mówi się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je wykonać. Konieczność ich wykonania taki prawo nakłada również na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych pojazdów. Dlaczego jest taka konieczność i na czym badania tego typu polegają?

Dlaczego badania operatorów są niezbędne?

Prawo szczegółowo wskazuje, które grupy zawodowe muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których dobra sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często zdarzają się wypadki, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, problemami ze wzrokiem bądź niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i to powoduje, że przeprowadzanie tego typu testów jest tak istotne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Kontroluje się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także zdolność oceny odległości, prędkość reakcji i poziom koncentracji. Istotna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, wykorzystywana jest też specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 0,5 godziny.
Jeżeli chodzi o to, jak długo badania zachowują ważność, to jest to uzależnione głównie od wieku badanego. Najczęściej są to 3-4 lata, zaś dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]