Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Jeśli chcesz zlecić badania operatorów Bielsko Biała, zajrzyj tutaj.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu profesjach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze wpływa rodzaj zawodu, w jakim zamierza pracować badany. Inne testy wykonywane są w przypadku sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie zdolności okazują się w ich czasie najważniejsze.

Przepisy a badania operatorów

Częstość przeprowadzania i specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy lub cztery lata, z wyjątkiem kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania badań co 2 lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd testów może zostać zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, że niezbędne są inne testy albo poszczególne elementy okażą się w danym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj postać papierowego testu, a także test badający inteligencję. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]