Sprzedaż, montaż serwis centralek telefonicznych

Liderami branży centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w wytwarzaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagającego biura.

Centrale telefoniczne – czym właściwie są?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć pracę firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centralki telefoniczne umożliwiają przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na zablokowania wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.