Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Kup kontener otwarty

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają w trakcie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z gromadzeniem i przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na materiały sypkie albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]