Prawo rodzinne – nie tylko rozwody i alimenty

Jednym z najważniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najczęstsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, jednakże mamy ogromne doświadczenie także w prowadzeniu spraw dotyczących ojcostwa i macierzyństwa, uregulowania kontaktów czy władzy rodzicielskiej.

Alimenty, rozwody, separacje – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko znajomości aktów prawnych, ale przede wszystkim odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje osobiste sprawy. W trakcie prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na stały kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez poszczególne stadia sprawy w sposób dla nich bezbolesny. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań Klientów zwłaszcza w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – sposób działania prawnika

Prowadzenie spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem w formie osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej bądź przez Skype. Staramy się wówczas zgromadzić maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy oraz poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Kolejne fazy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W trakcie prowadzenia każdej sprawy dążymy do znalezienia możliwości na zamknięcie jej ugodowo. Podejście to wywodzi się z faktu, iż wiele konfliktów ma swoje źródło w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą bezstronną, nie jest nimi obarczony i ocenia sprawę tylko z punktu widzenia prawa.