Prawo podatkowe – Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa zajmuje się pomocą i obsługą prawną przedsiębiorstw w dziedzinie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z proponowanej oferty skorzystać mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również pozostałe podmioty nieposiadające osobowości prawnej, takie jak firmy prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe w Krakowie

W obrębie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– prowadzenie spraw związanych z windykacją,
– doradztwo w sferze obsługi spółek, a także ich zakładania,
– reprezentację przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– doradztwo i pomoc prawną w tworzeniu i opiniowaniu umów,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– pisemne lub ustne porady w dziedzinie prawa podatkowego.

Konsultacje prawne w zakresie Prawa pracy

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się także w Prawie pracy. Oferuje pomoc i doradztwo w zakresie:
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– czasu pracy, w tym także urlopów pracowników,
– sporządzania i rozwiązywania umów,
– systemu wynagradzania pracowników,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.