Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Na flobo.io odnajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o automatycznej windykacji.

Może być mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – cykliczne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się względem dłużnika stosowne działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wystawia identyczną liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana we wskazanym terminie z pewnością wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – ustaw indywidualne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać indywidualne harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do nie płacących kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wyliczone wyżej kroki zadziałają, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną znacznej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]