Postępowanie sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu – o restrukturyzacji

Kiedy firma znalazła się w głęboki kryzys, długi w stosunku do kontrahentów rosną w zastraszającym tempie i rozpoczęcie procedury bankructwa zdaje się być najodpowiedniejszym wyjściem, prawdopodobnie nadszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – przystopuj rosnące zadłużenie

Restrukturyzacją można określić przeobrażenie podmiotu dążącą do uniknięcia jego bankructwa i w rezultacie podniesienie jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje ustawa z maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest zdecydowanie w wyższym stopniu nastawione na przedsiębiorców i daje im wiele możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się krócej aniżeli w latach poprzednich i nie wymagają tylu formalności. Restrukturyzacja daje wiele pozytywnych rezultatów: pomagają zatrzymać egzekucje komornicze, wstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, a zwłaszcza uchronić firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, o zatwierdzenie układu, układowe

Wymieniony wyżej akt prawny dopuszcza cztery rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sam wskazuje, na własną rękę prowadzi rozmowy z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Zadaniem sędziego jest tutaj jedynie uznanie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po przygotowaniu oraz zatwierdzeniu wykazu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania trwa przeciętnie około 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może wskazać tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób majątek dłużnika. Okres prowadzenia takiego postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli rok, ponieważ w kwestiach dotyczących zobowiązań spornych, to sąd decyduje o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba zaznaczyć, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, który wariant restrukturyzacji można zastosować w konkretnej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować tylko wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego lub układowego. Czynności restrukturyzacyjne są trudne, wobec tego jeśli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale masz wątpliwości, jaki wariant będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo skorzystaj z usług doradcy restrukturyzacyjnego.