Pomocna dłoń w czasie kryzysu – doradca restrukturyzacyjny

Nie wszystkie firmy funkcjonują z sukcesem w swojej branży. Częstokroć w wyniku błędnego zarządzania, niedochodowych umów czy po prostu nieprzewidzianych okoliczności, dług przedsiębiorstwa rośnie tak gwałtownie, iż rodzi się obawa o niewypłacalność wobec kontrahentów czy wręcz o upadłość przedsiębiorstwa. W takich wypadkach warto zgłosić się o pomoc doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – wyłącznie po zdanym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na początku 2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z przepisami tego prawa obowiązująca wcześniej licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona wydawana przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymogi przedstawione w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: nieskazitelna opinia, pełna zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, wykształcenie wyższe magisterskie, obywatelstwo polskie oraz otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest przeprowadzany nie rzadziej niż co pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań testowych z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Jak pomaga firmie doradca restrukturyzacyjny?

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom szersze uprawnienia niż te, które posiadali syndycy przed 2016 r.. Syndyk działał tylko na zlecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może pomagać przedsiębiorcy na długo przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez dokonanie analizy sytuacji, w jakiej jest firma i wskazanie najodpowiedniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może też być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny umiał w przejrzysty sposób wyjaśnić dłużnikowi jego możliwości, ponieważ restrukturyzacja to w wielu przypadkach trudna i wielowątkowa procedura. Zaletą doradcy będzie również dobra znajomość gałęzi przemysłu, w której funkcjonuje upadające przedsiębiorstwo, ponieważ upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji oraz odnalezienie a następnie przedłożenie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.