Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Zainteresowany dekarbonizacją przemysłu? Skieruj się tutaj.

Wraz z rozkwitem przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że firmy wypatrują nowych rozwiązań, które nie tylko zredukują wydatki poniesione na działalność, ale także przyczynią się do powstrzymania negatywnego ich oddziaływania na ekosystem.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia gazu i węgla

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przemysłu przez implementowanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze użycie źródeł energii, w głównej mierze poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz ograniczenie zużycia gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, bądź trigeneracja, która prócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego uzyskiwany jest dodatkowo chłód.

W wielu sferach przemysłu osiągalne jest dodatkowo użycie energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która jest wytwarzana na różnych etapach produkcji i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie ponowne jej użycie przynosi z czasem znaczne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zredukowania emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W czasach powszechnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na ekosystem i wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilka dekad się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bo jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to optymalna droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, implementacja tych procesów wiąże się ze sporymi kosztami, jednakże w ostatecznym rozrachunku zysk jaki one zapewniają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu kosztów zakupu energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na środowisko to już zysk dla całej ludzkości.

Nasze dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10