Szkolenia ABI – informacja dla kandydatów

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. Właśnie dlatego powołano instytucję ABI, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.